ญี่ปุ่นประกาศชื่อรัชศกใหม่แล้ว

ญี่ปุ่นประกาศชื่อรัชศกหรือรัชสมัยใหม่ที่จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม เมื่อเจ้าชายนารุฮิโต มกุฎราชกุมารเสด็จขึ้นครองราชย์เป็นสมเด็จพระจักรพรรดิองค์ต่อไป หลังจากสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตสละราชสมบัติในวันที่ 30 เมษายน

นายโยชิฮิเดะ สุกะ หัวหน้าเลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นแถลงข่าววันนี้ว่า คณะรัฐมนตรีมีมติในการประชุมเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาเรื่องชื่อรัชศกใหม่และวิธีการอ่านออกเสียง รัชศกใหม่คือรัชศกเรวะ (Reiwa) นายกรัฐมนตรีชินโซ อาเบะจะแถลงอธิบายความหมายต่อประชาชนทั่วประเทศในอีกไม่กี่ชั่วโมง นายสุกะยังได้แสดงชื่อรัชศกใหม่ที่เขียนบนกระดาษสีขาวให้สื่อมวลชนดูด้วย เอเอฟพีรายงานว่า คำว่า “เร” แปลว่า ระเบียบหรือมงคล ส่วนคำว่า “วะ” แปลว่าสันติภาพหรือความสามัคคี

ญี่ปุ่นใช้รัชศกบนเหรียญกษาปณ์ ปฏิทิน หนังสือพิมพ์ และเอกราชราชการ ควบคู่กับการใช้ปฏิทินตามแบบตะวันตก รัชศกปัจจุบันคือ รัชศกเฮเซ เริ่มตั้งแต่สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตเสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2532 เป็นสมเด็จพระจักรพรรดิลำดับที่ 25 ของญี่ปุ่น